Ordførerinfo uke 45-46

Sjøl om smittesituasjonen er uendret i vår kommune, har det den siste tida naturlig nok vært mer fokus på korona og de nye nasjonale føringene i forbindelse med kraftig oppblomstring av smittetilfeller. I tillegg til smitteverntiltakene vi alle har fått et eierforhold til (god hoste – og håndhygiene, holde avstand, bli hjemme hvis vi er sjuke), er det en sterk anbefaling om å begrense antall nærkontakter. Enkelt, og litt unøyaktig forklart, er nærkontakter personer vi har hatt mindre enn to meters avstand til i mer enn 15 minutter sammenhengende. Dess færre nærkontakter vi har, dess færre må eventuelt i karantene dersom det oppdages smitte.   

Klikk for stort bilde Som et resultat av myndighetenes innskjerpinger, har kriseledelsen bl.a. besluttet å stenge kantina / pauserommet på kommunehuset, vi anmoder om at det avtales tidspunkt for eventuelle samtaler på forhånd, det arrangeres flere digitale møter og vi oppfordrer til å reise minst mulig i jobbsammenheng. Kommunene i Innlandet har fortsatt ukentlige digitale møter med Fylkesmannen og på dagens møte ga Camilla Stoltenberg en grundig gjennomgang av ståa, sett med Folkehelseinstituttets øyne. I tillegg settes det søkelys på at vi skal fortsette å øve i henhold til TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene).

Det har vært noen spørsmål knyttet til den storstilte satsinga på bredbåndsutbygging. Eidsiva har dette året jobbet med prosjektet, som dekker hele øst-vest aksen i Folldal; fra Egnund til Børsungsæter. Eidsiva Bredbånd har varslet sine aktuelle kunder om at de ikke klarer å holde opprinnelig framdriftsplan, men går alt som tenkt er alle kunder koblet opp i løpet av mars måned.
Dette er et stort og viktig løft for oss, og etter at denne vedtatte utbygginga er gjennomført, har vi ca. 90 % dekningsgrad i Folldal. Det er utrolig bra, selv om det fortsatt er igjen et geografisk område som ikke er dekt opp. Vi får jobbe på videre!

I den politiske debatten har det vært søkelys på at mange står utafor arbeidslivet. Det gjelder i stor grad kommunene i Innlandet og også her i Folldal. I henhold til tall fra Statistisk Sentralbyrå er det omtrent 32 % av folldølene mellom 15 – 74 år som ikke er inkludert i arbeidslivet.  For noen er det helt riktig at de ikke er i lønnet arbeid, mens det for andre er en situasjon de gjerne skulle kommet seg ut av. Jeg tror ikke det finnes noen enkle svar, ei heller lettvinte løsninger, men det er noe vi alle bør ha med oss i tenkinga framover. Slik sett var det svært nyttig for meg å få en prat med NAV-leder Synnøve Narjord, og vi er enige om at hun skal dele noen betraktninger med hele kommunestyret i mars/april.

Fra kontoret mitt har jeg de siste dagene sett en kommunedirektør på lett jogg i gangene. Jeg tror ikke det skyldes økt treningsiver, men at Torill har jobbet intenst med å få på plass et budsjettforslag. Formannskapet skal behandle både budsjett 2021 og økonomiplan førstkommende uke, før det legges ut på høring.

Har sagt det før, men gjentar så gjerne:
Takk til hver og en av dere som lojalt følger rådene som gis og fortsatt tar smittevern på alvor -
til det beste for alle i bygda vår!

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577