Påmelding til SFO 25.01 (elevfri dag)

Alle som har behov for SFO denne dagen (også de som har fast plass til vanlig), sender påmelding per mail til hege.brennodden@folldal.kommune.no 
Alle elever i 1. - 4. klasse har tilbud om SFO i ferier/skolefrie dager.

Påmeldingsfristen er torsdag 17. januar. Påmeldingen er bindende. Det faktureres hvis man er påmeldt innen påmeldingsfristen.

Fakturering fast plass:

  • Har man full plass, regnes det som full plass også i ferier/skolefrie dager.
  • De med redusert plass betaler for kjøp av enkeltdager i ferier/skolefrie dager, minus det de betaler for ei uke til vanlig.
  • Pris per dag er kr. 345,-

Fakturering kjøp av enkeltdager:

  • Prisen for kjøp av enkeltdager er kr. 345,- per dag (inkl. måltider). Kjøp av enkeltdager faktureres etterskuddsvis måneden etter.

Jf. vedtekter for SFO, blir tilbud gitt dersom minst 4 elever er påmeldt innen fristen. Vi gir tilbakemelding hvis SFO blir stengt på grunn av for få påmeldte.

Åpningstiden er fra kl. 07.00-16.30.

Kontakt

Hege Brennodden
Sosionom
E-post
Telefon 479 79 195