Påmelding til SFO fredag 31. januar 2020 (elevfri dag)

Alle som har behov for SFO denne dagen (også de som har fast plass til vanlig), sender påmelding per mail til hege.brennodden.rohjell@folldal.kommune.no. Alle elever i 1.-4. klasse har tilbud om SFO i ferier/skolefrie dager.

Påmeldingsfristen er mandag 20. januar. Påmeldingen er bindende. Det faktureres hvis man er påmeldt innen påmeldingsfristen.

Klikk for stort bilde Fakturering fast plass:

  • Har man full plass, regnes det som full plass også i ferier/skolefrie dager.
  • De med redusert plass betaler for kjøp av enkeltdager i ferier/skolefrie dager, minus det de betaler for ei uke til vanlig.
  • Pris per dag er kr. 345,-

Fakturering kjøp av enkeltdager:

  • Prisen for kjøp av enkeltdager er kr. 345,- per dag (inkl. måltider). Kjøp av enkeltdager faktureres etterskuddsvis måneden etter.

Jf. vedtekter for SFO, blir tilbud gitt dersom minst 4 elever er påmeldt innen fristen.

Vi gir tilbakemelding hvis SFO blir stengt på grunn av for få påmeldte.

Åpningstiden er fra kl. 07.00-16.30.

Kontakt

Hege Brennodden Røhjell
Sosionom
E-post
Telefon 479 79 195