Påminnelse motorferdsel i utmark – kjørebøker

Dovrefjell nasjonalparkstyre sender nå ut kjørebøker for kommende sesong, men kun til de som har sendt inn for forrige vintersesong.

Folldal kommune mangler også noen kjørebøker for sesongen 2017/2018. Kjørebok skal leveres sjøl om ingen tur er benyttet.

Link til informasjon fra Dovrefjell nasjonalparkstyre om kjørebøker.