Påstått koronasmitte i Folldal

VG melder i dag at Folldal har en person smittet av korona, noe som er ukjent for kriseledelsen i kommunen (kommunelegen har førstehåndsinformasjon om eventuell smitte). En forklaring kan være at dette gjelder en person som er folkeregistrert i kommunen, men som ikke oppholder seg her.