Postliste og møtekalender

Pga en oppdatering på programvare, har vi dessverre noen utfordringer med å få vist postliste og møtekalender for politiske møter i dag. Vi jobber med saken, og regner med at det snart er tilbake. 

Vi beklager dette!