Pressemelding fra Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner - 26.03.20

Kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset fattet 19. mars likelydende vedtak, gjeldende i sju dager fram til 26. mars, basert på smittevernlovens § 4.1 for å bremse spredning av Covid-19 inn til kommunene. Alle deltakende kommuner har opplevd stor støtte for dette vedtaket fra privatpersoner og bedrifter. Vårt inntrykk er at forståelsen for smittesituasjonen er svært god og at mange gjør sitt ytterste for å hindre spredning av smitte.

Det er den 25. mars blitt enighet mellom disse kommunene om at vedtak fra 19. mars ikke forlenges. Det erstattes av en sterk oppfordring om at personer som kommer inn i kommunene fra et område utenfor Fjellregionen oppfordres til hjemmekarantene i 14 dager for å redusere faren for spredning av koronavirus. Vi vil også på det sterkeste be om at Folkehelseinstituttets råd om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig følges.

Kommunene støtter regjeringa sitt mål i å utsette og stoppe videre spredning av Koronaviruset. Vi anmoder sterkt til at råd som er gitt til bedrifter og enkeltpersoner videreføres i tida framover for å hindre spredning av smitte. Det trengs ikke lenger å søke om dispensasjon, men alle kommunene i dette samarbeidet er behjelpelig med gode råd for smittevern til bedriftene.

----------------

Henviser til fortsatt gjeldende nasjonal forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19:
Les hele forskriften her

Kontakt

Torill Tjeldnes
Rådmann
E-post
Telefon 905 57 118