Raskere behandling av søknader med nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning ( gjelder jordbrukere)

Den 15.august åpnet den nye løsningen for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel.

Målsettingen er mer effektiv saksbehandling og at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.

Mer informasjon om nytt system