Regionalt miljøtilskudd for jordbruket - søknadsfrist nærmer seg

Klikk for stort bildeSøknadsfrist 15. oktober.
Det kan bl.a søkes tilskudd til mjølkeproduksjon på seter (drift av seter), drift av seterareal (benevnes "skjøtsel av kulturhistoriske områder" = setervoller og dyrkingsfelt i fjellet), ingen jordarbeiding om høsten, og spredning av husdyrgjødsel.

Søk i god tid før fristen! Det er endringer i regelverket som er verdt å merke!

For flere opplysninger, regelverk, link til elektronisk søknadsskjema m.v, vises det til tidligere informasjon lagt på våre nettsider: https://www.folldal.kommune.no/aktuelt/regionale-miljotilskudd-for-jordbruket-rmp-2019.3233.aspx