Reguleringsplan for fv. 29 Einunna bru til offentlig ettersyn

På vegne av Hedmark fylkeskommune har Statens vegvesen, i samarbeid med Folldal og Alvdal kommuner, utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal legge til rette for å erstatte gammel Einunna bru med en ny på fylkesveg 29.

Planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 04.04.–21.05.2019. Les dokumentene her;