Retur av kjørebøker for motorferdsel i utmark 2019

Vi mangler fortsatt en del kjørebøker. Fristen for å levere utfylt kjørebok for vintersesongen 2019 var 15.mai. Kjørebok skal leveres sjøl om ingen tur er benyttet.

Søknad om tillatelse til motorferdsel på barmark for denne sesongen må leveres med det aller første og siste frist 1.juni. Merk at veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil, også regnes som utmark og krever søknad om tillatelse. Alle søknader om transport på barmark blir behandlet politisk av formannskapet.

Kontakt

Synnøve S. Bakken
Fagkonsulent
E-post
Telefon 488 83 227