Rydding av blåleddved

Våren er ei fin tid å rydde blåleddvedbusker. Rydding i hager og annen innmark må hageeier ta seg av sjøl. Oppfordrer derfor grunneiere til å skjære ned busker nå. Og så gå over å sprøyte når de har vokst opp igjen med noen blader.

Prosjektet med bekjempelse av blåleddved vil  i 2020 bli noe redusert, da vi kun har fått kr 30.000,-til arbeidet. Disse midlene vil bli brukt til etterkontroll av sprøytefelt fra 2019, eventuell etterregistrering av nye forekomster – og eventuelt nedskjæring av store busker som en forberedelse til 2021.

Viser ellers til tidligere informasjon om bekjempelse av blåleddved.

Kontakt

Synnøve S. Bakken
Fagkonsulent
E-post
Telefon 488 83 227