Søk om produksjons-og avløsertilskudd innen 15.oktober

Du kan nå søke om produksjonstilskudd i jordbruket og avløsning ved ferie og fritid. Telledato er 1.oktober. Søknadsfrist er 15. oktober.

Les mer på Landbruksdirektoratets sider