Status 04.06 - covid-19

Det er fortsatt ikke påvist smitte blant innbyggere i Folldal, så fra i dag følger vi de nasjonale tiltakene.

Dette betyr blant annet at:

 • Fritidsklubben åpner
 • Kinoen åpner
 • Biblioteket går tilbake til vanlige åpningstider
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt. De kan også konkurrere med lag fra nabokommuner
 • Folldal Friskliv kan åpne for gruppetreninger med inntil 20 personer dersom 1 meters avstand kan holdes
 • Kor og korps kan øve, men flerbrukshuset åpner ikke før til høsten
 • Det tillates inntil 10 gjester i private hjem, hvis alle er fra samme husstand kan man være flere (fullvaksinerte kommer i tillegg)
 • Møter kan avholdes med inntil 20 personer (fullvaksinerte kommer i tillegg)
 • Det tillates 20 personer i private sammenkomster (utenom i eget hjem), maks 30 utendørs (fullvaksinerte kommer i tillegg)
 • Arrangement: maks 50 personer på innendørsarrangement uten faste tilviste plasser (100 personer på arrangement for deltakere under 20 år fra samme kommune)
 • Reiser til utlandet frarådes

Skole og barnehage går over på grønt nivå.

Fortsatt gjelder følgende:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Ha lav terskel for å teste deg
 • Fortsatt god håndhygiene
 • Hold 1 meter avstand

Er du student som skal hjem til sommeren; ta en test før du kommer eller etter hjemkomst.

Kriseledelsen vil fortløpende vurdere smittetrykket og foreta vurderinger ut fra dette. Endringer kan komme raskt. Oppdatert informasjon legges både på kommunens hjemmeside og facebookside.