Status for Folldal 28.05 - utbrudd av covid-19 i regionen

Det er fortsatt ikke påvist smitte blant innbyggere i Folldal, men en person som oppholder seg i bygda, testet positivt i uke 19. Alle nærkontakter er nå retestet, og ingen smitte er påvist. Karantenen for disse oppheves.

Kommunene Alvdal, Tynset, Tolga og Os har vedtatt ny midlertidig forskrift om smitteverntiltak, den gjelder til 07.06. Rendalen kommune har ikke vedtatt slik forskrift.  Det har heller ikke Folldal kommune, men med fortsatt påvist smitte i regionen følger vi føre-var-prinsippet ved å komme med sterke anbefalinger til våre innbyggere.

Følgende anbefalinger gjelder til og med fredag 04.06:

 • Alle innendørs arrangementer avlyses (blant annet kino)
 • Alle fysiske møter med mer enn 10 personer utsettes
 • Utendørs fritidsaktiviteter for barn tillates (treninger)
 • Undervisning ved kulturskolen tillates
 • Øvinger for kor og janitsjar tillates ikke; skolekorps kan øve
 • Folldal Friskliv stenges, egentrening tillates
 • Frivilligsentralen åpnes for aktiviteter for grupper på inntil 10 personer

Skole/barnehage holdes på gult nivå.

Vi ber fortsatt våre innbyggere om å vise stor forsiktighet i omgang med andre.

Anbefalinger:

 • færrest mulig nærkontakter
 • begrens besøk i hjemmet
 • unngå reiser
 • god håndhygiene
 • 1 meters avstand både ute og inne, der dette ikke er mulig, bruk munnbind
 • kun en fra hver husstand foretar innkjøp
 • test deg ved minste mistanke om smitte

Dersom smittesituasjonen i regionen tillater det, vil vi fra lørdag 05.05 gå over til gjeldende nasjonale tiltak.
Ny oppdatering kommer fredag.

Det blir mulighet for testing for covid-19 på Tjønnmosenteret, Tynset, i lørdag 29.05 og søndag 30.05 kl 10-12 (dropin).

For spørsmål om covid-19 ring interkommunal koronatelefon 90147166 som er åpen alle hverdager kl 08.00-15.30.

Kriseledelsen vil fortløpende vurdere smittetrykket og foreta vurderinger ut fra dette. Endringer kan komme raskt. Oppdatert informasjon legges både på kommunens hjemmeside og facebookside.