Status for vaksinesituasjonen 04.06

Vi vaksinerer fortsatt gruppe 4 i vaksinasjonsprogrammet (personer 65-74 år). Nå har vi kommet til aldersgruppen 65-66 år i tillegg til revaksinering av aldersgruppen 70-75 år

 

Det har blitt satt 91 vaksinedoser denne uken. Neste uke forventer vi om lag 66 vaksinedoser. Omtrent 18 doser av disse vil være dose-en-vaksiner og resten dose-to-vaksiner.

Vi nærmer oss nå gruppe 5 som er alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Når vi etter hvert blir ferdig med førstedosevaksinering av personer mellom 18 og 65 år med underliggende sykdommer(prioriteringsgruppe 5, 6 og 7), vil det åpne for den øvrige befolkningen. Vi planlegger da å sende ut SMS med tilbud om vaksine og vaksineringstidspunkt ut i fra innbyggerliste. Dette gjelder prioriteringsgruppe 8, 9, 10 og 11. Nærmere beskjed om dette kommer etter hvert som vi får oversikt over antall doser framover.

Dersom du er eldre enn 67 år og ikke har fått tilbud om vaksine, vennligst ta kontakt med legekontoret.


VIKTIG! Det kan forekomme forandring av tidspunktet som står på vaksinasjonskortet for personer som innkalles til andre dose. Dato stemmer, men klokkeslettet kan bli endret på. Det vil gå ut en SMS-melding for påminning av tidspunktet til alle. Vi ber av smittevernhensyn om at alle møter presis og ikke for tidlig til vaksinasjon. Dette på grunn av plassutfordring i vaksinasjonslokalet.

Vaksineringen fortsetter på to plasser, ved helsestasjonen og første etasje Helsetun (tidligere NAV inngang). Det kan forekomme endring i vaksinasjonssted framover avhengig av hvor mange doser vi får. Se informasjon i innkallingen for oppmøtested.

Vaksineringen vil gå sin gang gjennom sommeren, og personer må være forberedt på å få innkalling til vaksine i ferieukene. Vi har ennå ikke oversikt over hvor mange vaksiner vi får framover, så vi kan dessverre ikke svare for når de ulike aldersgruppene får tilbud.

For spørsmål som omhandler vaksinering, ring 62491097 mandager kl 13-15 eller send mail til vaksinebestilling@folldal.kommune.no  Mail besvares i løpet av en uke. Vi ber om at sensitiv informasjon ikke sendes på mail.