Status på vaksinesituasjonen 29.04

Vi vaksinerer fortsatt gruppe 4 i vaksinasjonsprogrammet som er personer 65-74 år og samtidig personer 18-64 år med tilstand med høy risiko for alvorlig forløp. Vi er kommet til aldersgruppen 69-70 år. I tillegg setter vi dose 2 av vaksinen på personer 75-84 år

Denne uken har vi satt 68 vaksinedoser. Neste uke forventer vi om lag 60 vaksinedoser.

Det kan forekomme forandring av tidspunktet (som står på vaksinasjonskortet) for personer som innkalles til andre dose. Dato stemmer, men klokkeslettet kan bli endret på. Det vil gå ut en sms-melding for påminning av tidspunktet til alle.

Vi ber av smittevernhensyn om at alle møter presis og ikke for tidlig til vaksinasjon. Dette pga av plassutfordring i vaksinasjonslokalet.

Informasjon om vaksinasjon av videre grupper vil komme etterhvert. Vi har foreløpig ikke oversikt over hvor mange vaksinedoser vi får framover og kan dermed ikke planlegge langt fram. Men vi er forespeilet at dosene vil øke utover våren.