Status vaksinering i Folldal (09.02)

Vi er nå inne i fasen med å vaksinere personer i aldersgruppen 85 år og eldre, samt at vi starter opp med personer i aldersgruppen 75-84 år. 

Personer i disse gruppene bes om å følge med på sms/telefon for innkalling til time for vaksinering de kommende ukene. Vaksineringen foregår pr nå på helsestasjonen.  Dersom det er noen i de ulike risikogruppene som ønsker vaksine og ikke har fått kontakt med legekontoret, ta kontakt på tlf. 62491100.