Stilling som seksjonsleder for feierseksjon

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har ledig stilling fra 1. desember

Se utlysningen her