Stoff til Folldals Jul 2019

Årets hefte er under planlegging, så vi ønsker oss historier, noveller, dikt og tegninger, gjerne i tilknytning til jul, men alt er av interesse.

Som takk for ditt bidrag vil du få tilsendt et eksemplar av heftet når det foreligger.

Stoffet sendes enten pr post til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal, eller som epost til postmottak@folldal.kommune.no innen 01.oktober 2019.