Stoff til Folldals Jul 2023

Planleggingen av Folldals Jul 2023 er i gang. Vi ønsker oss historier, noveller, dikt og tegninger, gjerne med tilknytning til julen, men alt er av interesse. Som takk for ditt bidrag vil du få tilsendt et eksemplar av heftet så fort det foreligger.
 

Folldalsjul - Klikk for stort bilde

Vi ser helst at du sender stoffet pr epost til postmottak@folldal.kommune.no. Dersom du ikke har anledning til å sende digitalt, kan du levere servicekontoret / sende i post til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal.
Stoffet må være oss i hende innen 1. oktober.

Forsiden er tegnet av Marie Hesselroth

Kontakt

Ellen Engh
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 45 73 43 09