Strømstøtte for lag og foreninger, grendehus m.fl. - 18. januar åpner neste søknadsrunde

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Vi vil åpne for neste søknadsrunde 18. januar 2023, med søknadsfrist 15. februar klokken 13.00. I neste søknadsrunde kan dere søke støtte for perioden oktober, november og desember. I denne perioden dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Kontakt

Ellen Engh
Kulturkonsulent
E-post
Telefon +47 45 73 43 09