Testing ved mistanke om covid-19

Fra 27. september ble forenklet TISK ( testing, isolering, smittesporing, karantene) iverksatt i Folldal kommune. Kommuneoverlegeforum har kommet frem til følgende modell for testing: Vi tar hurtigtest på alle personer ved mistanke om covid-19. Kun PCR ved positiv hurtigtest eller dersom pasienten trenger legetilsyn. Dere som kommer til testing, må vente til svar foreligger i tilfelle vi da må ta en PCR. Testing bestiller du på legekontoret 62491100.

Etter 2 uker, vil hjemmetesting sidestilles med testing i kommunal teststasjon. 

De neste 2 ukene oppfordrer vi dere til å bruke den kommunale teststasjonen slik som før. Vi oppfordrer også dere til å anskaffe dere hurtigtester til selvtesting hjemme. Etter to uker sidestilles hjemmetesting og testing på den kommunale teststasjonen. Det vil fortsatt være et tilbud om gratis testing i kommunen etter dette.

Testing er tillitsbasert, og vi vil ikke kreve dokumentasjon på negativ test før skole/barnehage

Personer med positiv hjemmetest må ta kontakt med legekontoret 62491100 for oppfølgning.

Det er fortsatt viktig å være hjemme når man er syk, særlig når man har nyoppståtte symptomer. Se flytskjemaet fra FHI: https://www.fhi.no/publ/2021/flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer/

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på hjemmesidene til Helsenorge og Helsedirektoratet. Oppdatert informasjon om statlige tiltak finner du på siden Regjeringen.no