Testing ved smitteutbrudd av covid 19

Kommunen har mottatt selvtester for covid -19 som tas i bruk ved et evt. smitteutbrudd. Nærmere beskjed kommer dersom det blir aktuell å ta i bruk disse. Testing ved symptomer foregår som tidligere ved legekontoret. Det åpnes opp for mer bruk av hurtigtester. Ta kontakt for timeavtale for testing på tlf 62491100