Til alle som har ærend i kommunehuset

Norge opplever nå et økt smittepress. Innbyggerne i Folldal kommune har lojalt fulgt opp nasjonale og lokale smittevernråd i den perioden vi har vært inne i.

For at vi fortsatt skal ha et lavt smittepress i Folldal, er det viktig å arbeide forebyggende. Folldal kommune oppfordrer derfor alle som har et ærend i kommunehuset, om å tenke gjennom om dette kan løses ved en telefonsamtale eller epost. Dersom det er nødvendig med fysisk oppmøte, ta kontakt og avtal tidspunkt på forhånd. Post til kommunen kan leveres i postkassa utenfor kommunehuset.

Har du spørsmål om dette, kontakt servicekontoret på telefon 62491000 eller på epost: postmottak@folldal.kommune.no