Til elever og foreldre ved Folldal skole

Søndag ettermiddag kom beskjed fra myndighetene om at alle landets ungdomsskoler er satt på rødt nivå mens barneskolene fortsetter på gult nivå som i høst. Ordningen med rødt for ungdomstrinnet gjelder i første omgang fram til og med 18.januar.