Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Fylkesmannen i Innlandet forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder», og vi oppfordrer beitelag og enkeltbrukere til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite.

Fylkesmannen har satt søknadsfrist for ordningen til 1. mars 2019. Søknaden sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres.

Forskrift og søknadsskjema på Landbruksdirektoratets nettsider:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader

Kontaktpersoner: Jorunn Stubsjøen, tlf. 62551206 /928 22 707, fmhejst@fylkesmannen.no

Klikk for stort bilde

Foto: Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen Innlandet