Tilskuddsordning fra Statskog - næringsutvikling

Statskog har oppretta en ny ordning med tilskudd til næringsutvikling i de kommuner der Statskog har eiendommer, som jo gjelder Folldal. 

Søker må ha et organisasjonsnummer og tiltaket må bidra til å skape verdier i den kommunen der Statskog har eiendom. Les mer om ordningen på denne linken: https://www.statskog.no/verdiskaping/verdiskaping-med-statskog

Søknadsskjema finnes når du følger linken. Det kan søkes i hele mars hvert år. 

Kontakt

Bjørn Gussgard
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 47 97 96 83