Utleie av kommunens lokaler

I tider med økende koronasmitte i samfunnet har kommunen bestemt at kommunens lokaler i flerbrukshuset og Follvang, forbeholdes skole og kulturskole. Dette for å unngå kryss-smitte. Det betyr at andre potensielle leietakere må finne seg andre lokaler. 

Så langt har vi ingen med påvist koronasmitte i bygda, og våre avgjørelser er tatt ut i fra at det fortsatt skal være slik. Kommunen ber om forståelse for avgjørelsen. Ny vurdering blir tatt i uke 42.