Utlevering av sekker fra FIAS

Sekker for restavfall, papir og plastemballasje deles ut til boligene innen 17.juni. 

Abonnenter med sekkerenovasjon mottar 10 sekker for rent papir og 10 sekker for plastemballlasje. Standardabonnement inkluderer 30 sekker for restavfall, fordelt på 2 ruller. Miniabonnement har 15 sekker for restavfall, en rull. Abonnenter med dunk for restavfall mottar ikke sekker for restavfall. Sekkene gjelder for ett års abonnement, fra 1.juli 2018 - 30.juni 2019. 

Les mer hos FIAS.no