Utlysning av legatmidler

Utlysning av legater, med søknadsfrist 1. juni.

Bersvend Sandbakken og Pernille Sandbakken f. Krokhaugs legat

Midler kan ifølge statuttene deles ut til skolegang, menighetsarbeid eller "lindring av nød". Med skolegang forstås i denne sammenheng utdannelse som ikke finansieres av Statens Lånekasse for utdanning.

Legatet til Anne og Ole Olsen Dalen og sønns minne.

Midler fra dette legatet kan ifølge statuttene ytes til "lindring av nød" eller "hjelp til selvhjelp". Legatet kan for eksempel yte en engangsstøtte til å komme over en økonomisk kneik som ikke omfattes av offentlige støtteordninger.

På grunn av fortsatt svært lave renter er det begrensede midler til utdeling også dette året. Begrunnet søknad med søknadsbeløp sendes til:

Legatstyrene v/
soknepresten i Folldal
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL 

Epost: soknepresten@folldal.kirken.no