Utredning av 5-dagers skoleuke for småtrinnet ved Folldal skole

Kommunestyret har i møte 05.11.20 vedtatt at utvalg 1 sin utredning med innstilling legges ut til uttalelse. Frist for innspill settes til 5.desember. Innspill sendes postmottak@folldal.kommune eller til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal.

Innspillene behandles i utvalg 1 for utredning med innstilling, og innspill legges frem for behandling i kommunestyret.

Kontakt

Stian Tørhaug
Enhetsleder oppvekst
E-post
Telefon 916 11 211