Valg 2019: Manntall til offentlig ettersyn

Står du i manntallet? På kommunehuset Nyberg kan du nå se om du er manntallsført til kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2019 samt sametingsvalget 2021.

For å ha stemmerett ved valget må du være innført i manntallet. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet for kommunestyret- og fylkestingsvalget er nå lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget på kommunehuset. Her kan du undersøke om du står i manntallet. Manntallet vil også legges ut til offentlig ettersyn på biblioteket mandag 29. juli. For ettersyn av manntallet for sametingsvalget 2021 kan du kontakte servicekontoret.

For mer informasjon om valget, kan du klikke her.