Vannmåleravlesning på din mobiltelefon for 2018

Folldal kommune gjorde i 2017 avlesningsprosessen enklere ved at det tradisjonelle avlesningskortet ble erstattet med et SMS-varsel som mottakeren svarte på, og da kun med avlest målerstand.

Som kvittering på at dette var gjort riktig og registrert i systemet, fikk kunden et nytt SMS-varsel der forbruket sto. Noen få fikk fortsatt avlesningskort pr. post, som de da enten returnerte hit, eller registrerte selv i en mobiltilpasset webløsning - https://leseav.no/. Sistnevnte løsning krever innlogging med en unik kode som står på tilsendt kort.

Et nyttig tips til dere som ikke er i nærheten av vannmåleren når SMS-varselet utsendes, er å notere ned målerstanden for bruk når varselet kommer. Dette gjelder de som ikke oppholder seg i bygda sist i desember. Enkelte hytteeiere låser hytta for vinteren allerede nå. Da er det viktig å stenge hovedkrana og notere ned målerstand der slike finnes.

SMS-varselet sendes ut i uke 52.

Kontakt

Odd Roar Hovde
Avdelingsingeniør 1
E-post
Telefon 917 17 791