Vedr. forestående beiteslipp - oppfordring ift gjerder/grinder

Det er tidlig vår og mange  beitebrukere tenker kanskje allerede på å slippe sauen i utmarka.

Beitebruk - Klikk for stort bildeFolldal har en lokal forskrift for beite for husdyr som regulerer beiteslipp. Slippdato er 1. juni i barskog, og overtredelse av slipp før denne datoen medfører straffeansvar.

Beitebrukere kan søke Folldal kommune om dispensasjon for beiteslipp før 1. juni.


NB! Kommunen oppfordrer ellers både dyreeiere og andre med ansvar for gjerder i beiteområdene/utmarka om å sørge for at disse ikke utgjør noen fare for dyras ve og vel, samt at grinder til setrer/hytter er satt inn.