Vegarbeid i sentrum

Det vil bli redusert framkommelighet i Liavegen ved torvet i uke 27 og 28 på grunn av vegarbeid. Omkjøring via Stasjonsvegen. I denne forbindelse vil også Gruvvegen bli stengt i en kortere periode ved krysset Gruvvegen – Liavegen pga asfaltering.

I forbindelse med arbeid på vann og avløpsnettet vil Skolevegen ved utkjøring til Gruvvegen bli stengt i perioder i siste halvdel av Juli. Omkjøring via Brattbakken.