Verdensdagen for psykisk helse

Årets tema:  «Spør mer»

Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse. Vi ønsker å invitere deg til markering av dagen;

Mandag 12. oktober, kl. 10.00 – 14.00, på Torget

Her vil vi ha stand – kom og få en kaffekopp, og en hyggelig stund rundt bålpanna! Inviter gjerne med deg en venn!

Velkommen!

Mental Helse Folldal 
Rus- og psykiatritjenesten

https://verdensdagen.no/tema-2020-spor-mer/

Kontakt

Inger Enberget
Psykiatrisk sykepleier
E-post