Personoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder
Enhetsleder barnehage 474 57 576
Pedagogisk leder 400 27 960
Pedagogisk leder 400 27 963
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder 474 74 097
Pedagogisk leder 400 27 962