Personoversikt


Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringsutvikler 404 48 937 404 48 937
Sekretær 479 74 542
Økonomisjef 958 20 306
Ordfører 488 41 577 488 41 577
913 29 475 913 29 475
Økonomikonsulent 479 75 701
Personalkonsulent 400 40 338 400 40 338
Kommunedirektør 905 57 118