Personoversikt


Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 479 74 542
Økonomisjef 958 20 306
Næringssjef 906 67 731
Økonomikonsulent 479 75 701
Personalkonsulent 479 76 215
Revisor 479 75 888
Rådmann 905 57 118
Ordfører 908 38 059