Personoversikt


Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 479 74 542
Økonomisjef 958 20 306
Ordfører 488 41 577
Næringssjef 906 67 731
Økonomikonsulent 479 75 701
Revisor 479 75 888
Personalkonsulent 404 47 472 404 47 472
Rådmann 905 57 118