Personoversikt


Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 479 74 542
Økonomisjef 958 20 306
Næringssjef 906 67 731
Økonomikonsulent 479 75 701
Revisor 479 75 888
Rådmann 905 57 118
Ordfører 908 38 059