Personoversikt


Teknisk Landbruk Utvikling

Ansatte i avdelingen Teknisk Landbruk Utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkonsulent 488 83 227
Renholder
Enhetsleder 917 17 785
Jordbrukssjef 479 79 683
Vaktmester 404 47 471
Renholder
Driftsleder VA 917 17 796
Rådgiver skogbruk 477 91 517
Vaktmester / fagarbeider 979 77 070
Saksbehandler plan/geodata 488 82 865
Renholder
Avd.leder kommunalteknikk 901 27 820
Vaktmester 488 91 120
Renholder
Renholder
Renholder
Vaktmester 913 96 360
Driftsteknisk arbeidsleder 404 47 472
Saksbehandler bygge-/delingssak 457 24 724 457 24 724
Konsulent 488 84 379
Renholder