Personoversikt


Teknisk Landbruk Utvikling

Ansatte i avdelingen Teknisk Landbruk Utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkonsulent 488 83 227
Enhetsleder 917 17 785
Jordbrukssjef 479 79 683
Vaktmester 404 47 471
Prosjektansvarlig 907 93 615
Avdelingsingeniør 1 917 17 791
Driftsleder VA 917 17 796
Vaktmester / fagarbeider 979 77 070
Saksbehandler plan/geodata 488 82 865
Fagarbeider VA 907 41 092
Avd.leder kommunalteknikk
Vaktmester 488 91 120
Arbeidende formann 906 03 935
Vaktmester 913 96 360
Konsulent 488 84 379