Personoversikt


Teknisk Landbruk Utvikling

Ansatte i avdelingen Teknisk Landbruk Utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholdsoperatør med fagledelse 974 09 016
Fagkonsulent 488 83 227
Enhetsleder 917 17 785
Jordbrukssjef 479 79 683
Vaktmester 404 47 471
Driftsleder VA 917 17 796
Vaktmester / fagarbeider 979 77 070
Saksbehandler plan/geodata 488 82 865
Avd.leder kommunalteknikk 901 27 820
Vaktmester 488 91 120
Arbeidende formann 906 03 935
Vaktmester 913 96 360
Konsulent 488 84 379