Personoversikt


Teknisk Landbruk Utvikling

Ansatte i avdelingen Teknisk Landbruk Utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholdsoperatør med fagledelse 974 09 016
Renholder
Fagkonsulent 488 83 227
Renholder
Renholder
Enhetsleder 917 17 785
Jordbrukssjef 479 79 683
Vaktmester 404 47 471
Renholder
Driftsleder VA 917 17 796
Rådgiver skogbruk 477 91 517
Vaktmester / fagarbeider 979 77 070
Saksbehandler plan/geodata 488 82 865
Renholder
Avd.leder kommunalteknikk 901 27 820
Vaktmester 488 91 120
Renholder
Renholder
Arbeidende formann 906 03 935
Renholder
Vaktmester 913 96 360
Teknisk, landbruk og utvikling
Driftsteknisk arbeidsleder 982 38 340
Saksbehandler bygge-/delingssak 457 24 724 457 24 724
Konsulent 488 84 379
Renholder