Personoversikt


Politiker - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker 918 05 560 918 05 560
Lærer / rådgiver 974 12 676 974 12 676
Politiker 905 45 166
Politiker 901 99 756
Ordfører 488 41 577 488 41 577
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279
Politiker 906 04 568