Personoversikt


Politiker - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker
Lærer
Politiker
Politiker
Politiker 918 05 560
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279
Lærer og spes.ped.koordinator
Politiker
Politiker
Ordfører 908 38 059
Lærer