Personoversikt


Politiker - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker
Politiker 950 38 642
Politiker 909 77 577
Politiker 912 42 155
Politiker 918 05 560 918 05 560
Lærer / rådgiver 974 12 676 974 12 676
Politiker 905 45 166
Politiker 907 67 613
Politiker 928 34 799
Politiker 901 99 756
Politiker 905 55 454
Ordfører 488 41 577 488 41 577
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279
Biblioteksjef 479 77 224 91626757(priv)
Politiker 906 04 568
Politiker 452 12 390
Psykiatrisk sykepleier 474 79 800 90062509(priv)
Lærer 97167385(priv)