Personoversikt


Politiker - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker 950 38 642
Politiker 909 77 577
Politiker 912 42 155
Politiker 918 05 560 91805560(priv)
Lærer / rådgiver 479 77 748
Politiker 905 45 166
Politiker 907 67 613
Politiker 928 34 799
Politiker 901 99 756
Politiker 905 55 454
Ordfører 488 41 577
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279
Biblioteksjef 479 77 224 91626757(priv)
Politiker 906 04 568
Politiker 452 12 390
Psykiatrisk sykepleier 474 79 800 90062509(priv)
Lærer 97167385(priv)