Personoversikt


Politiker - Komite 1, helse, oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Komite 1, helse, oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279