Personoversikt


Politiker - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Personlig vara: Inger Oline Lilleeng

957 63 682

Personlig vara: Gunnveig Bekken

Personlig vara: Arvid Muller

Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279
Personalkonsulent 400 40 338 400 40 338