Personoversikt


Politiker - Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Ansatte i avdelingen Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brukerrepr. LHL 952 26 538
Politiker Samlingslista 905 55 454
Brukerrepr. LHL 975 74 970
Politiker SP 900 12 378
Brukerrepr. Mental Helse 928 36 752