Personoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Folldal barnehage 474 57 576
Pedagogisk leder 400 27 962
Pedagogisk leder 400 27 963
Pedagogisk leder 474 74 097
Pedagogisk leder 400 27 962