Personoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder barnehage 474 57 576
Pedagogisk leder 400 27 960
Pedagogisk leder 400 27 963
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder 474 74 097
Pedagogisk leder 400 27 962
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder 400 27 960