Personoversikt


Helse Rehabilitering Omsorg

Ansatte i avdelingen Helse Rehabilitering Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent kjøkken 474 85 170
Avdelingsleder MOT 404 27 026
Helsesekretær 62 49 11 00
Hjelpepleier, Verneombud
Ergoterapeut 474 51 402
Spesialsykepleier
Hjelpepleier
Sykepleier
Kjøkkensjef 474 84 405
Sykepleier
Assistent kjøkken 474 85 170
Kokk 474 85 170
Helsesjukepleier 414 24 561
Hjelpepleier
Sykepleier
Kokk 474 85 170
Assistent kjøkken 474 85 170
Psykiatrisk sykepleier
Jordmor 62 49 10 00
Spesialsykepleier
Avdelingsleder helse / sykepleier 62 49 11 00
Hjelpepleier
Sykepleier
Sykepleier 62 49 11 00
Hjelpepleier
Kommunelege 1 62 49 11 00
Aktivitør 479 73 598
Hjelpepleier
Barne- og ungdomsarbeider
Vernepleier
Avdelingsleder 909 40 279
Sykepleier 62 49 11 00
Vernepleier
Miljøarbeider
Kokk 474 85 170
Lis-1 lege 62 49 11 00
Psykiatrisk sykepleier 404 36 794
Hjelpepleier
Konsulent 489 48 317
Helsefagarbeider / tillitsvalgt fagforbundet 404 68 422 404 68 422
Hjelpepleier 62 49 10 00
Kokk 474 85 170
Helsesekretær 62 49 11 00
Hjelpepleier
Hjelpepleier / hovedvernombud
Psykiatrisk sykepleier 474 79 800 90062509(priv)
Kommunefysioterapeut 489 50 148
Enhetsleder 474 84 393
Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Omsorgsarbeider / tillitsvalgt fagforbundet /hørselskontakt 62 49 10 00
Helsefagarbeider og verneombud
Fysioterapeut 62 49 10 00
Avdelingsleder 489 51 917