Personoversikt


Helse Rehabilitering Omsorg

Ansatte i avdelingen Helse Rehabilitering Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent kjøkken 474 85 170
Avdelingsleder MOT 404 27 026
Helsesekretær 62 49 11 00
Hjelpepleier, Verneombud
Miljøterapeut
Ergoterapeut 474 51 402
Spesialsykepleier
Hjelpepleier
Kjøkkensjef 474 84 405
Sykepleier
Assistent kjøkken 474 85 170
Hjelpepleier
LIS1/Turnuslege 62 49 11 00
Turnuslege 62 49 11 00
Sykepleier
Kokk 474 85 170
Assistent kjøkken 474 85 170
Psykiatrisk sykepleier
Jordmor 62 49 10 00
Helsefagarbeider 474 86 088
Spesialsykepleier
Avdelingsleder helse / sykepleier 62 49 11 00
Hjelpepleier
Lærling kokk 474 85 170
Miljøterapeut
Sykepleier 62 49 11 00
Hjelpepleier
Helsesøster 414 24 561
Kommunelege 1 62 49 11 00
Aktivitør 479 73 598
Assistent 62 49 10 00
Hjelpepleier
Vernepleier
Avdelingsleder 909 40 279
Hjelpepleier/hørselskontakt
Vernepleierstudent
Vernepleier
Miljøarbeider
Helsesekretær 62 49 11 00
Bioingeniør 62 49 11 00
Kokk 474 85 170
Psykiatrisk sykepleier 404 36 794
Hjelpepleier
Avdelingsleder hjemmetjenesten 489 51 917
Konsulent 489 48 317
Omsorgsarbeider / tillitsvalgt fagforbundet 404 68 422
Prosjektleder rus og psykiatri
Hjelpepleier 62 49 10 00
Kokk 474 85 170
Hjelpepleier
Hjelpepleier / hovedvernombud
Psykiatrisk sykepleier 474 79 800
Kommunefysioterapeut 489 50 148
Enhetsleder 474 84 393
Helsefagarbeider
Omsorgsarbeider / tillitsvalgt fagforbundet /hørselskontakt 62 49 10 00
Fysioterapeut 62 49 10 00
Sykepleier 474 78 607
Spesialsykepleier 414 24 530