Personoversikt


Helse Rehabilitering Omsorg

Ansatte i avdelingen Helse Rehabilitering Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Assistent
Assistent kjøkken 474 85 170
Helsesekretær 62 49 11 00
Assistent
Hjelpepleier, Verneombud
Barne- og ungdomsarbeider
Ergoterapeut 474 51 402
Spesialsykepleier
Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Sykepleier
Helsefagarbeider
Kjøkkensjef 474 84 405
Sykepleier
Assistent kjøkken 474 85 170
Kokk 474 85 170
Helsesjukepleier 62 49 11 00
Hjelpepleier
Miljøterapeut
Sykepleier
Kokk 474 85 170
Hjelpepleier
Assistent kjøkken 474 85 170
Avdelingsleder institusjon 909 40 279 909 40 279
Jordmor 62 49 10 00
Vernepleier
Spesialsykepleier
Helsefagarbeider
Vernepleier
Avdelingsleder helse / sykepleier 62 49 11 00
Hjelpepleier
Sykepleier
Sykepleier
Helsefagarbeider
Assistent
Avdelingsleder MOT 404 27 026
Sykepleier 62 49 11 00
Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Hjelpepleier
Kommunelege 1 62 49 11 00
Assistent
Hjelpepleier
Lis-1 lege 62 49 11 00
Helsefagarbeider
Aktivitør 479 73 598
Hjelpepleier
Miljøterapeut
Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Assistent
Avdelingsleder 909 40 279
Hjelpepleier
Sykepleier 414 24 561
Sykepleier
905 14 975
Helsefagarbeider
Vernepleier
Helsefagarbeider
Fagarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Miljøarbeider
Konsulent 940 03 887
Hjelpepleier
Assistent
Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Kokk 474 85 170
Psykiatrisk sykepleier 404 36 794
Sykepleier
Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Helsefagarbeider 990 80 644
Konsulent 489 48 317
Helsefagarbeider 990 80 644
Helsefagarbeider / tillitsvalgt fagforbundet 404 68 422 404 68 422
Hjelpepleier 62 49 10 00
Assistent pleie / lærling
Helsefagarbeider
Kokk 474 85 170
Helsesekretær 62 49 11 00
Hjelpepleier
Hjelpepleier
Hjelpepleier / hovedvernombud
Avdelingsleder 489 51 917
Miljøterapeut
Psykiatrisk sykepleier 474 79 800 90062509(priv)
Kommunefysioterapeut 489 50 148
Vernepleier
Enhetsleder 474 84 393
Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Omsorgsarbeider / tillitsvalgt fagforbundet /hørselskontakt 62 49 10 00
Helsefagarbeider og verneombud
Helsefagabeider
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Fysioterapeut 62 49 10 00
Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Sykepleier