Personoversikt


Service og kultur

Ansatte i avdelingen Service og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicekonsulent 404 48 430
Rådgiver 479 79 021
Kulturkonsulent 900 12 281
IKT rådgiver 977 88 779
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279
Kulturmedarbeider
Biblioteksjef 479 77 224 91626757(priv)
Servicekonsulent 404 47 473
Enhetsleder 913 52 800