Personoversikt


Service og kultur

Ansatte i avdelingen Service og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær
Rådgiver 479 79 021
Servicekonsulent 479 74 118
Kulturkonsulent 900 12 281
IKT rådgiver 977 88 779
Kulturarbeider/Hovedtillitsvalgt/Fellestillitsvalgt 47979181/91167279
Biblioteksjef 479 77 224
Enhetsleder 913 52 800