Personoversikt


Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Lærer
Teamleder 1. - 4. klasse
Lærer
Lærer 62 49 10 20
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer / rådgiver 974 12 676 974 12 676
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Fagarbeider
Rektor 952 11 553
Assistent
Lærer og spes.ped.koordinator
Assistent
Lærer
Lærer 469 08 169
Inspektør 404 34 775
Lærer 938 53 063
Lærer
Lærer
Lærer
Sosionom 479 79 195
Miljøterapeut 930 66 995
Lærer
Enhetsleder oppvekst 916 11 211
Lærer
Fagarbeider
Kulturskolerektor 907 57 331
Fagarbeider
Lærer
Lærer 97167385(priv)