Personoversikt


Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Assistent
Lærer
Teamleder 1. - 4. klasse
Lærer
Lærer 62 49 10 20
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer / rådgiver 479 77 748
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Fagarbeider
Inspektør 952 11 553
Assistent
Lærer og spes.ped.koordinator
Assistent
Lærer
Lærer 469 08 169
Lærer
Lærer 938 53 063
Lærer
Lærer
Sosionom 479 79 195
Lærer
Lærer
Rektor / enhetsleder 916 11 211
Lærer
Assistent
Kulturskolerektor 907 57 331
Fagarbeider
Lærer
Lærer 97167385(priv)