Valg 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019


Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble avholdt i Folldal kommune 8. og 9. september.

Endelig valgresultat ved kommunestyrevalget 2019 kan du lese mer om her:

Forhåndsstemming - tidligstemming

Ordinær forhåndsstemmegiving starter mandag 12. august og avsluttes fredag 6. september. I denne perioden kan forhåndsstemme avgis på kommunens servicekontor alle hverdager mellom kl 09.00-14.30.

Dersom du vet at du ikke får mulighet til å stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra mandag 1. juli henvende deg til kommunen og avtale tid og sted for å avgi stemme, såkalt ”tidligstemme”. Du trenger ikke valgkort, men ta med godkjent legitimasjon. Har du spørsmål, se også www.valg.no eller kontakt kommunen.

Står du i manntallet?

For å ha stemmerett ved valget må du være innført i manntallet. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Så snart det lar seg gjøre etter 30.juni, blir manntallet lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor samt på biblioteket.  Der kan du ta kontakt og undersøke om du står i manntallet.  Utfyllende informasjon finnes også på kommunens hjemmesider.

Valgkretser

I Folldal er det én stemmekrets og ett stemmelokale: Folldal Flerbrukshus. Stemmelokalet er åpent

  • søndag 8. september fra kl. 13.00 til 16.00 og
  • mandag 9. september fra kl. 09.00 til kl. 18.00
Valgstyret

Formannskapet er valgt som valgstyre:

  • Ordfører Hilde Frankmo Tveråen, Arbeiderpartiet (leder)
  • Varaordfører Brit Kværness, Samlingslista (nestleder)
  • Øyvind Øien, Samlingslista
  • Jon Olav Ryen, Senterpartiet
  • Egil Eide, Senterpartiet
  • Eva Stuedal, Senterpartiet
  • Tommy Kristoffersen, Arbeiderpartiet

Adresse: Valgstyret i Folldal, Gruvvegen 7, 2580 Folldal

Lover og forskrifter
Information in other languages

Individuals who are not Norwegian citizens may vote in municipal and county council elections, provided that they meet certain criteria.

https://valg.no/en/about-the-election/about-the-election/norwegian-municipal-and-county-council-elections/

Kontakt

Eva Tørhaug
Enhetsleder
E-post
Telefon 913 52 800